Vergoedingen

 Vergoedingsmogelijkheden

Veel werkgevers vergoeden coaching als onderdeel van het arbeidsvoorwaarden pakket of vanuit het opleidingsbudget. Voor zelfstandig ondernemers is coaching doorgaans aftrekbaar voor de belasting.

Bij geen enkele zorgverzekering valt coaching onder de vergoedingen in het basispakket. Mogelijk kom je in aanmerking voor een vergoeding wanneer je:
- een aanvullende verzekering hebt afgesloten
- nog niet het maximum bedrag hiervoor hebt bereikt

Raadpleeg hiervoor je eigen verzekeringspolis.