Verbindend Leiderschap

Verbindend leiderschap balk

Manager zijn is geen eenmansjob!

De voornaamste kracht van uw communicatie vindt plaats door contact en afstemming. Hoe u anderen benadert, bepaalt de effectiviteit van uw management. Met oppervlakkige contacten bereikt u weinig. Het is daarom essentieel dat uw ontmoetingen diepgang hebben. Als u wilt dat uw benaderingen effect hebben, dient u ervoor te zorgen dat u ieder ander persoonlijk raakt op het moment dat u met hem/haar in contact treedt.

“Wat leiders drijft” is de training die is ontwikkeld voor Leiders, Managers en (Young) Professionals en laat zien dat leiders van een organisatie met een hoog EQ succesvoller zijn. In deze training geven de paarden leidinggevenden meer instrumenten om beschouwender te worden, meer te werken vanuit verbindend vermogen.

Paard & Trainingen geeft u een bril om naar mensen en concepten te kijken en ongewoon gedrag bij u zelf en anderen begrijpelijker te maken en te veranderen. Emotionele intelligentie (EQ) heeft direct economisch nut: zonder gevoel geen passie, zonder passie geen actie, zonder empathie geen invloed, zonder sympathie geen samenwerking. Alles wat mensen belangrijk vinden, heeft een emotionele lading.In deze training komen natuurlijk al uw kwaliteiten als leider duidelijk naar voren. Bent u zich ook bewust van uw eigen leiderschap stijlen?

- Hoeveel tijd stopt u in een “ontmoeting”?
- Maakt u tijd vrij voor overleg of discussies?
- Geeft u uw medewerkers de ruimte en verantwoording?
- Motiveert u uw medewerkers genoeg?
- Komt u direct in actie als iets ‘fout’ dreigt te gaan?
- Welke positie neemt u in t.o.v. uw collega’s?

Om te ontdekken wat u drijft en hoe u welke leiderschapsstijlen nu écht het meeste toepast, dient u objectieve antwoorden te krijgen op o.a. deze vragen. In deze training krijgt u diverse opdrachten waarbij uw leiderschap (stijlen), uw drijfkracht én het verbindend vermogen direct inzichtelijk worden gemaakt. Zijn dit ook de stijlen waarvan u dacht dat u die overwegend toepast? Ervaren uw medewerkers, collega’s of uw klant u ook als deze leider? Dus inzicht op het effect van uw gedrag op uw omgeving als leider.
Het hebben van inzicht in de eigen stijl van leiding geven is niet alleen van belang om het effect van het eigen functioneren op het gedrag van anderen te evalueren, maar ook om van stijl te kunnen veranderen. De training Verbindend Leiderschap heeft als voorwaarde dat u bereid bent uw eigen stijl en gedrag onder ogen te zien en daarmee aan de slag te gaan.

In deze training komen onderdelen aan bod als:
- zelfmanagement (begrip en gevolgen van eigen gedrag)
- richting bepalen
- de kracht van motiveren
- creativiteit
- synergie

Informatie:
- De eendaagse training start om 9:00 uur en is om 16:30 /17:00 uur afgelopen.
- Voor een tweedaagse training is de start van de tweede dag om 9:30 uur en de afloop om 15:30

Prijs: €1.950,- (uitgaande van 6 personen)

Wilt u met minder dan 6 deelnemers een training volgen dan wordt er € 100,- p.p. in mindering gebracht. Bij meer dan 6 deelnemers rekenen wij een meerprijs van € 100,- p.p.

Inbegrepen:
Koffie, thee en appeltaart bij ontvangst. Het middagprogramma wordt gedaan in “de Boerderij” even verderop. Hier is de ‘Boeren lunch’ met polderbrood met vers beleg, soep, fruit, lekkers en drankjes tijdens het middag gedeelte van de training en nabespreking.

Niet inbegrepen: 21% btw.

*Bent u geïnteresseerd in deze training voor de managers/leidinggevenden binnen uw organisatie? Dan komen wij graag naar u toe voor een kennismaking waarin wij op basis van uw wensen een maatwerktraining ontwikkelen. Wij kunnen u natuurlijk de belangrijkste informatie telefonisch toelichten.

Heeft u nog vragen, interesse? Dan kunt u contact opnemen met op met ons:
kantoor: 0172-854525
Mbl: 06-55895494.

BEN JIJ EEN LEIDER?