Werkwijze en resultaat

Werkwijze
De HRM Academy is de Nederlandse Academie in het Ontwikkelen met paarden. Deze ontwikkeling wordt gedaan in de vorm van coaching, counseling, teamontwikkeling en lichaamswerk. De HRM Academy kent drie opleidingsniveau’s en werkt op basis van de principes van Action Learning. De coach i.o. leren in de opleiding door te doen, te experimenteren, te ervaren en te reflecteren. De praktijk van de coach i.o. staat centraal. Kortom, in deze opleiding gaan deelnemers actief aan de slag op het droge en in het diepe.

Onze uitgangspunten
- Leren is groeien, een continue-proces en houdt niet op aan het einde van de opleiding
- Leren aan de HRM Academy is een individueel proces én groepsproces
- De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces
- De opleiders faciliteren en begeleiden de deelnemers in het leerproces tot EAD Coach
- Deelnemers zijn gemotiveerd om de gevraagde slag te maken
- Afwisselende interventies met paarden, aansluitend op het leerproces van de deelnemers als coach i.o.
- De omgeving is voor de coach i.o. een grote leertuin waarin tijd, ruimte en gelegenheid is om het geleerde in praktijk te brengen

Resultaat
Voortgang in het eigen leer en -groeiproces en concrete vervolgstappen van de coach i.o. zijn de eindresultaten van een opleiding. De coaches i.o. hebben ander/nieuw gedrag aan hun repertoire toegevoegd, hebben meer kennis & inzicht en zijn in staat effectiever/efficiënter en met meer energie resultaten te behalen. Na de opleiding kan de coach proactief aan de slag met het geleerde. Daarbij is het geleerde in de opleiding een toegevoegde waarde voor de coach en de HRM Group.

De HRM Academy werkt volgens het Competence Framework (CFW) waarin de vier verschillende niveaus van coachen worden onderscheiden in 8 competentiecategorieën. In het CFW zijn capaciteit indicatoren (vaardigheidsindicatoren) ofwel: CI’s geformuleerd per competentiecategorie binnen de eerste twee niveaus. (Foundation & Practitionar). In het CFW wordt er vanuit gegaan dat een EAD Basic Coach op de eerste en het twee niveau de competenties in de praktijk kan aantonen.

Iedere EAD Basic Coach (level 1.) wordt getoetst en gemeten op basis van zijn/haar inzet en kennis op de vier aspecten binnen de opleiding, te weten;

- paarden, – ik, – coach, – groep.

Wat is de HRM Group?

De HRM Group is een Platform waar onze EAD Professionals elkaar vinden na afronding van de opleiding bij de HRM Academy. Het platform biedt je nieuwe contacten, een netwerk waarin je ingezet kunt worden als Coach of co-Coach, mogelijkheden voor intervisie, supervisie, workshops, ondersteuning, bijeenkomsten en verdiepingsdagen.

Extra’s
- Je kunt worden ingezet als coach in de trainingen en coaching van De HRM Group en haar leden.
- Je kunt lid worden van het exclusieve netwerk van de HRM Group.

De HRM Group is een exclusief netwerk van EAD professionals die werken als coach met behulp van paarden. Je ontvangt automatisch 1 jaar gratis toegang tot het platform. De HRM Group biedt je een platform voor nieuwe contacten, een netwerk waarin je ingezet kunt worden als Coach of co-Coach, mogelijkheden voor intervisie, supervisie, workshops, ondersteuning, bijeenkomsten en verdiepingsdagen.

Het doel van de HRM Group “elkaar ondersteunen, inspireren, samenwerken, zorg dragen voor
kwaliteit binnen ons vakgebied, ontwikkelen, bijdragen, vernieuwen en succesvol zijn in onze
missie!”