Gelukkig zijn…


Wat betekend gelukkig zijn?hartje

Je geluk valt of staat bij je innerlijke motivatie zo ook het succes van jouw bedrijf, product, service en relaties. In het persoonlijke veranderingsproces,
je eigen ontwikkelingstraject en het vinden van je geluk is voor jou zelf een belangrijke taak weggelegd. Niet alleen het zoeken naar welke acties je nu blij maakt en het vinden van je passie en nieuwe plannen maken voor je toekomst is dan voldoende. We worden pas echt gelukkig als we van binnenuit (intrinsiek) zijn gemotiveerd. Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, gevoel van autonomie en voldoening in het werk wat we doen zijn onze belangrijkste motivatoren in het juiste traject naar geluk.

Wat kun je daar aan doen?
Alles wat wij doen is pas écht waardevol als wij gemotiveerd zijn van binnenuit. Intrinsieke motivatie wordt gestuurd door gevoelens van tevredenheid, trots en voldoening over wie we zelf zijn en het werk wat we doen. Onze aangeboren behoeften aan autonomie, bekwaamheid en verwantschap zorgen er ook voor dat we spontaan in actie komen zonder dat we daarvoor van buitenaf gestimuleerd hoeven te worden. Mensen komen dichterbij hun innerlijke motivatie door een omgeving waarin creativiteit wordt bevordert.

Een gemotiveerd mens.
vb. Je wilt iets gedaan hebben en huurt daarvoor iemand in. Hoe zorg je ervoor dat deze persoon nu zijn best voor je gaat doen en iets moois aflevert? Je kunt hem of haar dan extrinsiek motiveren door een goede prijs te betalen of juist te vertellen dat je minder zult betalen als je niet tevreden bent. Het is maar de vraag in hoeverre deze persoon daardoor gemotiveerd raakt om écht zijn best te doen. Je kunt ook inspelen op de intrinsieke motivatie. Mensen worden meer gemotiveerd van binnenuit als het je lukt om een beeld over te dragen van een eindresultaat waar hij of zij trots op kan zijn.

Bij intrinsieke motivatie gaat het erom dat je een positief gevoel hebt over wat je doet. Je hebt vaak geen lange termijn doelen over hoe je je wilt ontwikkelen om bij dit gevoel van geluk te komen, welke (voor)waarden en welke gedachten bijdragen (of belemmeren) het behalen van de doelen die jij stelt om gelukkig te zijn. Zo vergeet je hoe het moet om oprecht te streven naar geluk.

Houd je je bezig met extrinsieke motivatie, zoals het behalen van doelen die je niet het gevoel van trots en voldoening geven, of de focus leggen op wat je niet hebt en een ander wel? Dan wordt het langzaam tijd een beweging te gaan maken in de richting van je persoonlijke veranderingsproces en het vinden van je geluk en (innerlijke)balans door intrinsieke motivatie. Je intrinsieke motivatie bepaalt uiteindelijk het geluk in je leven, je werk en relaties. Het maakt jezelf, wat je doet en wie je ontmoet altijd leuker en interessanter als je weet waartoe het leidt (gelukkig zijn).

Larissa Gies
EQ Academy

 

 

 

 

Leave a Comment

No Comments Yet